...

Poniedziałek - sobota

Infolinia: +48 880 879 310

Polityka prywatności

Polityka Prywatności PsychoComfort.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z umawianiem się na wizyty do naszych specjalistów z www.psychocomfort.pl za pośrednictwem naszej strony internetowej.

2. Pojęcia

  • Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
  • Dane osobowe– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
  • Podmiot przetwarzający– osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora,
  • Polityka– niniejsza Polityka prywatności.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Strona internetowa– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.psychocomfort.pl
  • Użytkownik– osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Platformie i posiada konto.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.psychocomfort.pl jest Centrum Terapeutyczne Paweł Gryglas z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6/73, 02-695 NIP 8231634192 REGON 368168473.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu rezerwacji. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w celu przyjęcia i realizacji umówienia usługi dostępnej na stronie internetowej zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) oraz komunikacji, w tym telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiot świadczący usługi outsourcingu księgowości, dostawcy systemów informatycznych, podmiot odpowiedzialny za obsługę informatyczną oraz inni odbiorcy danych np. podmiot obsługujący płatności elektroniczne.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane na zewnątrz jedynie w wyjątkowych przypadkach. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez niezbędny okres realizacji umowy z Użytkownikiem.

7. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Chronimy zgromadzone dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa

Wspólnotowego. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony internetowej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora.

Przepisy RODO gwarantują szeroki wachlarz praw, zapewniających ochronę Twojej prywatności: prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Jeśli chcą Państwo usunąć bądź zmienić dane osobowe proszę o kontakt poprzez adres email: biuro@psychocomfort.pl

8. Pliki Cookies „Ciasteczka”

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności utrzymania sesji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.