...

Poniedziałek - sobota

Infolinia: +48 880 879 310

Agnieszka Gryglas

Agnieszka Gryglas - ZnanyLekarz.pl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia „Psychoterapia zintegrowana z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą̨” (Szkoła Psychoterapii Dialog – dawniej Szkoła Psychoterapii MABOR).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję z osobami dorosłymi, a także parami, małżeństwami lub całymi rodzinami. Poddaję się regularnej superwizji, głównie w podejściu systemowym i psychodynamicznym, jednak w swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne i korzystam z różnych metod i narzędzi, np. elementów terapii poznawczo-behawioralnej czy porozumienia bez przemocy (NVC).

Jednym z czynników leczących w terapii jest relacja, dlatego dbam o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i empatyczne podejście w stosunku do osób, które się do mnie zgłaszają.

Poza pracą indywidualną z osobami dorosłymi, parami czy całymi rodzinami, prowadzę konsultacje wychowawcze dla rodziców, którzy chcą wspierać dzieci w rozwoju lub mierzą się z trudnościami wychowawczymi. Wspólnie przyglądamy się zachowaniom i doświadczanym przez nich sytuacjom. Pracuję w duchu rodzicielstwa bliskości i empatycznej, opartej na szacunku komunikacji.

Prowadzę warsztaty dla par oraz warsztaty okołorozwodowe dla rodziców rozwodzących się, pomagam również w opracowaniu planu wychowawczego.

Doświadczenie zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, a także w Ośrodku Psychoterapii SUKCES w Warszawie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Węgrowie.

Jestem magistrem psychologii (MANS w Warszawie) oraz magistrem bezpieczeństwa wewnętrznego (Uniwersytet Warszawski).

Stale podnoszę swoje kompetencje i jakość pracy poprzez liczne szkolenia czy warsztaty.

Oprócz wiedzy merytorycznej i praktyki terapeutycznej, korzystam z bogatego doświadczenia zawodowego. Przez kilka lat pracowałam w Wojsku Polskim, między innymi w zakresie współpracy psychologicznej, profilaktyki i dyscypliny wojskowej oraz motywacji. Posiadam również doświadczenie w pracy w dużej organizacji, w obszarach związanych z komunikacją i motywacją pracowników. Pozwala mi to na pełniejsze zrozumienie trudności występujących na różnych etapach życia czy kariery zawodowej.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwóch synów.

Specjalizuje się w:

 • terapii rodzin, par, małżeństw
 • kryzysach w związkach
 • trudnościach w relacjach
 • umiejętnościach komunikacyjnych
 • konsultacjach rodzicielskich
 • konsultacjach okołorozwodowych
 • mediacjach rodzinnych
 • zaburzeniach lękowych i emocjonalnych
 • stresie
 • technikach relaksacyjnych

 

Certyfikaty i szkolenia:

 • 4-letnie całościowe szkolenie „Psychoterapia zintegrowana z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą̨” (Szkoła Psychoterapii Dialog) w trakcie
 • Mediator Rodzinny – szkolenie specjalistyczne
 • Poznawczo-behawioralna terapia par
 • Jak pracować z parą w gabinecie psychoterapeuty?
 • „Świadomy rozwód” – Trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się
 • Rodzicielstwo Bliskości dla profesjonalistów
 • Trener Umiejętności Społecznych
 • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne
 • Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z pacjentem dorosłym
 • Warsztaty z kontaktu z osobą w kryzysie psychicznym
 • Jak pracować z osobami, które doświadczyły okołoporodowej straty dziecka?
 • Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o genogramie?
 • Psychoterapia młodzieży – techniki pracy z nastolatkami
 • Wzbogać swój warsztat pracy o Mindfulness
 • Kiedy Twój pacjent ma problemy ze snem
 • Zachowania agresywne u dzieci
 • Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi
 • Animator zabaw dla Dzieci i Animator do Zadań Specjalnych
 • Wzbogać swój warsztat o Racjonalną Terapię Zachowania
 • Wzbogać swój warsztat pracy o dialog motywacyjny
 • Gdy pacjent zgłasza myśli samobójcze
 • Psychoterapia pacjenta z borderline
 • Podstawy diagnozy zaburzeń seksualnych
 • Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego
 • Jak rozmawiać z pacjentem o jego seksualności
 • Pacjent po tragicznym wydarzeniu
 • Najnowsze sposoby rozumienia żałoby przydatne w pracy z pacjentem
 • Jak pracować z pacjentem chorym onkologicznie?
 • Trener Personalny
 • Jak pracować z pacjentami z zaburzeniami odżywiania
 • Konferencja: Profilaktyka zachowań samobójczych w praktyce pracowników ochrony zdrowia
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.